Fiskeriet

Helt inde ved kysten

Vadehavet

Fra sin rolige side

Kutterne stævner ud

Efter rejerne

Natten sænker sig

Over vadehavet

Vadehavet omkring Rømø

 
Vadehavsrejen eller Rømørejen som den hedder i folkemunde, lever på sandbunden på lavt vand – det gør vadehavet
omkring Rømø til et perfekt sted for rejerne.

Vandgennemstrømning i vadehavet og farvandet omkring Rømø er stor pga. tidevandet der medbringer mange
næringsstoffer, som vadehavsrejen lever af og dette giver den en ekstra kraftfuld smag.

Rejerne kommer ind på det lave vand om foråret og yngler hen over sommeren, hvor de så tager afsted ud på det dybe hav
hen over efteråret. Vadehavsrejen har tilpasset sig til det salte havvand og ved lavvande graver hesterejen sig ned for at
undgå udtørring.

I 2010 blev den danske del af Vadehavet, herunder vadehavsøen Rømø, til nationalpark.
Og i 2014 blev Vadehavet en del af Unesco – Verdens Naturarv

TOP